Produkter

Taggar

För Nigab är det mycket viktigt att visa respekt för naturen och att driva ett långsiktigt arbete för en hållbar utveckling. Vi arbetar efter att minimera påverkan vårt arbete har på naturresurser och miljön, detta ska genomsyra hela organisationen.

Nigab ska följa all miljölagstiftning som finns inom ramen för företagets verksamhet.

Nigab ska beakta miljöaspekter i alla delar av företagets verksamhet. Det innebär att vi ser miljöfrågor i ett helhetsperspektiv, oavsett arbetsuppgift, om man är på kontoret eller hos kund i Sverige, hos leverantör eller kund utomlands.

Nigabs verksamhet kräver transporter, samtliga transporter ska vara välplanerade samt att de alltid ska köras så fullastade som möjligt, när möjlighet till tåg och båttransporter finns skall dessa prioriteras framför annan transport. Vi strävar efter att våra transporter ska vara så miljövänliga som det går, samt att årligen reducera våra Co2 utsläpp.

Nigab

Welcome to Nigab

Our website contains information about alcoholic beverages and is intended for those who are 25 years or older.

By confirming your age you are also
approving this website using cookies.

Dela via

Få inspiration i mailkorgen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och inspiration på mat och dryckesnyheter. Klicka för de kategorier du är intresserad av.


Nigab