Produkter

Taggar

Den amerikanska whiskeyn är en egen gren på de destillerade dryckernas utvecklingsträd. Att det har blivit så är både en följd av geografin och federal lagstiftning. Hantverksdestilleriet Hudson Whiskey är ett av de allra främsta amerikanska bourbondestillerierna och Four Grain är deras flaggskepp.

När skotska och irländska bönder började bruka jorden i det nya landet visade det sig att de gamla europeiska grödorna inte var lika lättodlade som på hemlandets åkrar. Däremot växte majs hej vilt. Så småningom upptäcktes att indianernas basföda var sprängfull av socker och att den också tacksamt lät sig jäsas till mäsk. De dröjde inte länge förrän det puttrade tusentals pannor på gårdarna i och kring Kentucky. När förbudet mot rusdrycker infördes 1920 torrlades hela USA så när som på nattvardsvin och alkohol för antiseptiskt bruk. Den småskaliga bourbonindustri som hade vuxit fram försvann över en natt. Istället blev illegal moonshine böndernas livlina. När förbudet hävdes 1933 insåg myndigheterna behovet av att styra upp produktionen. Därför infördes ett vittgående regelverk kring tillverkningen. Efter effektiva påtryckningar av tunnbindarnas organisationer, ivrigt påhejade av skogsägarna, genomdrevs exempelvis en lag om att amerikansk whiskey endast fick tillverkas av nya ekfat. Det beslutet skulle förändra whiskyvärlden som snart kom att översvämmas av begagnade bourbonfat.

HUDSONWHISKEY.COM

Nigab

Welcome to Nigab

Our website contains information about alcoholic beverages and is intended for those who are 25 years or older.

By confirming your age you are also
approving this website using cookies.

Dela via

Få inspiration i mailkorgen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och inspiration på mat och dryckesnyheter. Klicka för de kategorier du är intresserad av.


Nigab